Strona główna

INFORMACJE O PODMIOCIE
Nazwa:
                                                                                                                       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej                
Adres:
ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
Telefon:
(022) 629 16 10
Faks:
(022) 621 68 44
E-mail:
sekretariat@kozminska.edu.pl
www:
http://www.kozminska.edu.pl
NIP:                                                              
REGON:
Zakres działania:
526-16-50-768
000184448
 
działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza
Władze:
Dyrektor Ośrodka: mgr Beata Kotowska
Wicedyrektor Ośrodka:  mgr Anna Kusztal-Figurska
Kierownik Internatu: mgr Grażyna Hayn-Karcz
Kierownik gospodarczy:  mgr inż. Krzysztof Bielecki
Nadzór finansowo – administracyjny: nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie sprawuje Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7.
 
Nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane

Wersja standardowa