Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - SOSW nr 8

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

INFORMACJE O PODMIOCIE

Nazwa:

                                                                                                                       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej                

Adres:

ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa

Telefon:

(022) 629 16 10

Faks:

(022) 621 68 44

E-mail:

sekretariat@kozminska.edu.pl

www:

http://www.kozminska.edu.pl

NIP:                                                              

REGON:

Zakres działania:

526-16-50-768

000184448

 

działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza

Władze:

Dyrektor Ośrodka: mgr Beata Kotowska
Wicedyrektor Ośrodka:  mgr Anna Kusztal-Figurska
Kierownik Internatu: mgr Grażyna Hayn-Karcz

Kierownik gospodarczy:  mgr inż. Krzysztof Bielecki

Nadzór finansowo – administracyjny: nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie sprawuje Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7.

 

Nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32. 


Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-14
Aktualizujący Miklaszewska Wanda (SOSW nr 8) 2022-02-28
Zatwierdzający Kotowska Beata (SOSW nr 8) 2022-02-28
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-02-28
Wersja standardowa