Kanał Wyżej
Władze

Władze:
Dyrektor Ośrodka:              
mgr Beata Kotowska
Wicedyrektor Ośrodka:      
mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska
Kierownik Internatu:                      
mgr Grażyna Hayn-Karcz
Kierownik gospodarczy:   
Jan Wiśniewski
 
Nadzór finansowo - administracyjny nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie sprawuje Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7.
 
Nadzór pedagogiczny  - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 32. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Władze

Wersja standardowa