Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Władze

Władze:

Dyrektor Ośrodka:              

mgr Beata Kotowska

Wicedyrektor Ośrodka:      

mgr inż. Ewa Kryńska-Borowska

Kierownik Internatu:                      

mgr Grażyna Hayn-Karcz

Kierownik gospodarczy:   

Jan Wiśniewski

 

Nadzór finansowo - administracyjny nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie sprawuje Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7.

 

Nadzór pedagogiczny  - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 32. 


Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 2013-02-13
Aktualizujący bzmw/ext.dadamska 2013-04-26
Zatwierdzający bzmw/ext.bkotowska 2013-04-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-26
Wersja standardowa