Kanał Wyżej
Kompetencje

Kompetencje
 
Organami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie są:
 
1.    dyrektor,
2.    rada pedagogiczna,
3.    samorząd uczniowski,
4.    rada rodziców.
 
Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców działają w oparciu o regulaminy swojej działalności.
 
W ośrodku może zostać powołana rada ośrodka.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa