Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje

 

Organami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie są:

 

1.    dyrektor,

2.    rada pedagogiczna,

3.    samorząd uczniowski,

4.    rada rodziców.

 

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców działają w oparciu o regulaminy swojej działalności.

 

W ośrodku może zostać powołana rada ośrodka.


Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 2013-02-13
Aktualizujący bzmw/ext.dadamska 2013-04-26
Zatwierdzający bzmw/ext.bkotowska 2013-04-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-26
Wersja standardowa