Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedmiot działalności.
W:
1.    Szkole Podstawowej Nr 51

2.    Liceum Ogólnokształcym Nr CXXXVI
3.    Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej Nr 62
działających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie przy ul Koźmińskiej 7 realizujemy programy szkół ogólnodostępnych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzi nabór do klas o kierunkach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, pomocnik hotelowy.
 
Uczniom spoza Warszawy Ośrodek oferuje miejsca w nowocześnie urządzonym internacie, który zapewnia wychowankom stałą opiekę, warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, wdraża do samodzielności oraz przygotowuje ich do dorosłego życia.
 
W Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zespół specjalistów otacza opieką dzieci od 2 roku życia, prowadząc zajęcia wyrównujące dysharmonie i opóźnienia oraz stymulujące rozwój.
 
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny pomaga osobom z dysfunkcją widzenia, ich rodzicom i opiekunom, a także nauczycielom, wychowawcom i terapeutom z placówek niespecjalistycznych oraz wszystkim innym osobom pragnącym skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.
 
Dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej Ośrodek oferuje:
fachową i życzliwą kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych) dodatkowe zajęcia,  m.in.:
ü  rehabilitację wzroku
ü  orientację przestrzenną
ü  integrację sensoryczną
ü  rehabilitację ruchową
ü  logopedię
ü  terapię metodą Tomatisa
ü  zajęcia w sali doświadczeń świata
ü  opiekę okulistyczną i pielęgniarską
ü  opiekę psychologiczną
ü  opiekę pedagogiczną
ü naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę,
ü  liczne koła zainteresowań
ü  zajęcia sportowe (w tym również na basenie)
§  możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań
bogaty zbiór książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa