Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedmiot działalności.

W:

1.    Szkole Podstawowej Nr 51

2.    Liceum Ogólnokształcym Nr CXXXVI

3.    Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej Nr 62

działających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie przy ul Koźmińskiej 7 realizujemy programy szkół ogólnodostępnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzi nabór do klas o kierunkach: kucharz, sprzedawca, ogrodnik, pomocnik hotelowy.

 

Uczniom spoza Warszawy Ośrodek oferuje miejsca w nowocześnie urządzonym internacie, który zapewnia wychowankom stałą opiekę, warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, wdraża do samodzielności oraz przygotowuje ich do dorosłego życia.

 

W Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zespół specjalistów otacza opieką dzieci od 2 roku życia, prowadząc zajęcia wyrównujące dysharmonie i opóźnienia oraz stymulujące rozwój.

 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny pomaga osobom z dysfunkcją widzenia, ich rodzicom i opiekunom, a także nauczycielom, wychowawcom i terapeutom z placówek niespecjalistycznych oraz wszystkim innym osobom pragnącym skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.

 

Dzieciom i młodzieży słabo widzącej i niewidomej Ośrodek oferuje:

  • fachową i życzliwą kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku
  • naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych)
  • dodatkowe zajęcia,  m.in.:

ü  rehabilitację wzroku

ü  orientację przestrzenną

ü  integrację sensoryczną

ü  rehabilitację ruchową

ü  logopedię

ü  terapię metodą Tomatisa

ü  zajęcia w sali doświadczeń świata

ü  opiekę okulistyczną i pielęgniarską

ü  opiekę psychologiczną

ü  opiekę pedagogiczną

ü naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę,

ü  liczne koła zainteresowań

ü  zajęcia sportowe (w tym również na basenie)

§  możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań

  • bogaty zbiór książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD.


Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 2013-02-13
Aktualizujący bzmw/ext.bkotowska 2017-12-29
Zatwierdzający bzmw/ext.bkotowska 2017-12-29
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-29
Wersja standardowa