Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej działają:
1.    Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 51
2.    CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
3.    Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 62
4.    Internat
5.    Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
6.    Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa