Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej działają:

1.    Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 51

2.    CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne

3.    Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 62

4.    Internat

5.    Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

6.    Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

 

 


Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 2013-02-13
Aktualizujący bzmw/ext.bkotowska 2017-12-19
Zatwierdzający bzmw/ext.bkotowska 2017-12-19
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-19
Wersja standardowa