Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SOSW nr 8 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 14-01-2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14-01-2013 


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8  im. dr Zofii Galewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8.


 Data publikacji strony internetowej: 2007-02-05


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01


 Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 Treści niedostępne

 • Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym
 • Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury
 • Brak obsługi przez urządzenia mobilne


 Wyłączenia

Nie dotyczy


 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Świderski.

E-mail: m.swiderski@kozminska.edu.pl

Telefon: 226291610


 Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 


Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Dyrektor SOSW nr 8

Adres: ul. Koźmińska 7 00-448 warszawa

E-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl

Telefon: 226291610

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna budynków ośrodka


Dostępność architektoniczna


Sposób dojazdu do SOSW nr 8


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej (w skrócie SOSW nr 8) znajduje się w centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście,  między ulicami Górnośląską, Koźmińską i Fabryczną.

Budynki SOSW nr 8 tworzą literę U z dziedzińcem i parkingiem dostępnym od ulicy Fabrycznej.

Dojazd możliwy jest środkami transportu publicznego, samochodami osobowymi, mini autobusami i autokarami.

Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://www.wtp.waw.pl/

Oznakowane przejście dla pieszych znajduje się na skrzyżowaniach ulic Górnośląskiej z Koźmińską oraz Koźmińskiej z Fabryczną, przejścia nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, chodniki dla pieszych nie mają wydzielonych pasów dla rowerzystów.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko budynku Szkoły SOSW nr 8 w zatoce ulicy Koźmińskiej. Parkować można również wzdłuż ulicy Fabrycznej oraz na parkingu na dziedzińcu SOSW nr 8, o ile jest miejsce.


Wejście do budynku i strefa obsługi

Główne wejście do budynku jest od ulicy Koźmińskiej, bliżej ulicy Górnośląskiej. Wchodzimy do wiatrołapu gdzie jest kilka stopni i następne drzwi otwierana elektronicznie przez portiera, do którego należy zadzwonić przez domofon. Wejście nie ma pochylni. Jedyne wejście do ośrodka dla niepełnosprawnych na wózku jest od strony parkingu w dziedzińcu, gdzie znajduje się pochylnia.

W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli ale trzeba zameldować się na portierni, nie ma windy, nie ma informacji w alfabecie Braille’a, nie ma tablic wizualnych z planem szkoły i internatu ani możliwości skorzystania z informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma oznaczeń brajlowskich. Można wchodzić z psem asystującym. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ośrodka, istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ośrodka.

Na terenie ośrodka są toalety ogólnodostępne, żadna z nich nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko parter części szkolnej jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.


Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 
 
Wprowadził Miklaszewska Wanda (SOSW nr 8) 29-09-2020
Aktualizujący Miklaszewska Wanda (SOSW nr 8) 01-04-2021
Zatwierdzający Kotowska Beata (SOSW nr 8) 25-02-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-02-2022
Liczba odwiedzin: 413