Kanał Wyżej
ewidencja i rejestry

Ewidencje i rejestry:
 
1.    Księgi uczniów
2.    Księgi arkuszy oceniania uczniów
3.    Księga wychowanków
4.    Księgi zastępstw
5.    Rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie, legitymacje nauczycielskie)
6.    Rejestr spraw bieżących
7.    Rejestr wypadkówStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
ewidencja i rejestry

Wersja standardowa