Kanał Wyżej
struktura własności i majątek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Właścicielem nieruchomości oraz mienia  będącego we władaniu i użytkowaniu jest Miasto Stołeczne Warszawa.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
struktura własności i majątek

Wersja standardowa