Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


struktura własności i majątek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Właścicielem nieruchomości oraz mienia  będącego we władaniu i użytkowaniu jest Miasto Stołeczne Warszawa.


Wprowadził BZMW/ext.DAdamska 2013-04-16
Aktualizujący bzmw/ext.dadamska 2013-04-26
Zatwierdzający bzmw/ext.bkotowska 2013-04-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-26
Wersja standardowa